Nowoczesne technologie w medycynie


Technologia dla sektora medycznego

Autor mirek

Istnieje szereg czynników, które wpływają na rozwój medycyny. Niektóre z tych czynników to rozwój technologii, rosnące oczekiwania pacjentów i starzenie się populacji. Poniżej przeanalizujemy każdy z nich bardziej szczegółowo.

  • Rozwój technologii - Od smartfonów po sztuczną inteligencję, technologia z dnia na dzień staje się coraz bardziej zaawansowana. Ma to znaczący wpływ na sposób praktykowania medycyny, a rozwiązania takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna i telezdrowie zyskują na popularności w szpitalach.
  • Rosnące oczekiwania pacjentów - Podczas gdy technologia może poprawić sposób praktykowania medycyny, może również zwiększyć oczekiwania pacjentów. Ponieważ coraz więcej pacjentów ma dostęp do informacji na temat swojego stanu zdrowia i dostępnych opcji leczenia, wymagają oni więcej od swoich dostawców usług medycznych.
  • Starzejąca się populacja - Wraz ze starzeniem się światowej populacji rośnie również liczba osób żyjących z chorobami przewlekłymi. Prawdopodobnie spowoduje to wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, a pacjenci będą wymagać częstszych wizyt i intensywniejszego leczenia.

Technologia a medycyna

Te dwa pojęcia są ze sobą ściśle powiązane, ale nie są tym samym. Technologia to proces, który może być użyty do rozwiązania problemu w każdej branży, podczas gdy medycyna jest specyficzną branżą. Technologia może być wykorzystywana w każdej branży do rozwiązywania problemów, ale medycyna jest bardzo specyficzną branżą. Jest możliwe, aby kawałek technologii był używany w więcej niż jednej branży, ale nie odwrotnie. Na przykład, laptop może być używany w opiece zdrowotnej, edukacji i biznesu, ponieważ jest to technologia. Jednak laptop to nie to samo co komputer, więc nie może być używany w innych branżach.

medyczna technologia

Nowoczesne technologie w medycynie

  • Sztuczna inteligencja - AI to potężne narzędzie, które może być wykorzystywane w wielu branżach, w tym w medycynie. W opiece zdrowotnej AI może być wykorzystywana do wspomagania pracowników medycznych w szeregu zadań, takich jak analizowanie danych pacjentów i diagnozowanie stanów chorobowych.
  • Robotyka - robotyka jest wykorzystywana w opiece zdrowotnej od wielu lat. Na przykład chirurgia robotyczna jest wykorzystywana do wykonywania takich zabiegów jak usuwanie torbieli i prostaty.
  • Chmura obliczeniowa - Chmura obliczeniowa jest ważną technologią w opiece zdrowotnej, ponieważ umożliwia pracownikom medycznym dostęp do danych pacjentów z dowolnego miejsca. Można to wykorzystać do usprawnienia opieki nad pacjentem, poprawiając jego wyniki.
  • Sekwencjonowanie genów - W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w sekwencjonowaniu genów, ponieważ naukowcy opracowali szybsze i bardziej opłacalne techniki sekwencjonowania. Technologie te mogą być wykorzystywane do identyfikacji mutacji genetycznych, które powodują pewne schorzenia.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne w medycynie

  • Sztuczne narządy - Naukowcy pracują nad szeregiem sztucznych narządów, które mogą być wykorzystane do zastąpienia uszkodzonych lub brakujących narządów u pacjentów. Sztuczne wątroby, nerki i płuca są na wczesnym etapie rozwoju, ale już wkrótce mogą być wykorzystywane w leczeniu pacjentów.
  • Cyfrowa dokumentacja zdrowotna - Cyfrowa dokumentacja zdrowotna to rodzaj dokumentacji medycznej, która jest przechowywana online. Pracownicy medyczni mogą mieć do nich dostęp w każdej chwili, co może przyczynić się do poprawy opieki nad pacjentami.
  • Wirtualna rzeczywistość - Wirtualna rzeczywistość to szybko rozwijająca się technologia, która może być wykorzystywana w wielu branżach. Została ona znacząco przyjęta w opiece zdrowotnej, a technologie takie jak zestawy słuchawkowe VR są wykorzystywane do leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.


27-06-22

Komentuj artykuł